Odesílatel

Český statistický úřad
ID: 2gfaasy · IČ: 00025593 · Na padesátém 3268/81, 10000 Praha 10, CZ · (Administrátor)

Předmět

Sčítání lidu, domů a bytů

Doručenka

dnes 07:23
ID: 892730440 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

07. 04. 2021 17:03
EV0: Datová zpráva byla podána.
07. 04. 2021 17:03
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
dnes 07:23
EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
165160995240146156590948739442985434965
Datum a čas razítka
07. 04. 2021 17:03:32
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 5
Platnost od
14. 09. 2020 12:54:28
Platnost do
23. 10. 2026 12:54:28
Sériové číslo
01 40 71 a4

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 176,71 kB
DOCX · 18,15 kB
PDF · 123,93 kB

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: --
Naše spisová značka: 3754988/2012
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

POMOCNÉ ÚDAJE (K RUKÁM, JMÉNO ODESÍLATELE)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne
Přidat jméno odesílatele: Ne

Zmocnění

Právní předpis číslo: -- Rok: -- §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.