Navigace

Obsah

Obecní znak

Popis znaku:

Štít je šikmo dělený na dvě části. Spodní polovina je zelená, horní zlatá. Přes obě poloviny je na svislé ose znaku bleděmodrý květ kosatce sibiřského /Iris sibirica L./

Zdůvodnění:

K obci Ostřetín náleží obec Vysoká u Holic, proto je štít dělený na dvě části.

Šikmé dělení štítu bylo zvoleno tak, že naznačuje nejvyšší kopec v okrese Pardubice    335 m n. m., nacházející se v katastru obce Ostřetín, zvaný „Na Hradcích“. Tímto dělením je možné chápat pravděpodobný vznik názvu obce uvedený v kronice: vozkové jedoucí starobylou silnicí k moravským hranicím ostře poháněli koně do návrší k týnu.

Do znaku obce byl zvolen květ kosatce, protože je tu jeho výskyt zaznamenán spolu s dalšími chráněnými rostlinami již v roce 1900 a jde o velmi vzácnou rostlinu.

Popis praporu:

Poměr stran:  2:3

List je úhlopříčně dělený na spodní zelenou a vrchní žlutou část, mezi nimi je bleděmodrý pruh.

Bleděmodrá – 1/4 plochy 26%

3/4 plochy 74% je rozděleno na dvě poloviny – zelenou a žlutou

Symbolika barev:

Zelená barva naznačuje louky a lesy v okolí obcí, zlatá znázorňuje pole s obilím a slunce, modrá značí čistotu venkovského prostředí, čistotu morální, barvu květu /který je ve skutečnosti nafialovělý/ a oblohu.

Návrh znaku a praporu navrhl a vypracoval Mgr. František Juračka, Dukelská 714, 534 01 Holice

Dne 15. května 2001

návrh znaku a praporu schválen PS Parlamentu ČR

Dne 4. června 2001

převzal starosta obce Pavel Tobiášek v PS Parlamentu ČR oprávnění užívat znak a prapor

Dne 15. prosince 2001

posvěcení praporu v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostřetíně