Navigace

Obsah

Kopec zvaný „Chmelnice“

vstoupil do historie během sedmileté války, ve dnech 12. a 13. července 1758, „dvoudenní bitvou“ mezi rakouskými a pruskými vojsky. O bitvě u Ostřetína máme buhužel velmi málo informací. Z kronik několika obcí, které byly válečným děním postiženy, se dá alespoň v hrubých rysech vysledovat, co se tenkrát na Holicku událo.

Pruský král Fridrich, který musel po úspěších rakouské armády zanechat obléhání Olomouce, se vydal na ústup ze střední Moravy směrem do východních Čech. Pruští vojáci postupovali po silnici od Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové. Rakouské vojsko pravděpodobně o síle pěti pluků přitáhlo směrem od Košumberka a obsadilo les u Ostřetína. Zahradilo tak cestu nepříteli, který byl pravděpodobně od hlavních pruských sil.  12. července 1758 se strhla bitva, během níž měli Prusové zapálit ves a dát tak znamení pruskému vojsku v nedalekém Hradci Králové. Na druhý den 13. července 1758 dorazily na bojiště pruské posily a vytlačily rakouské jednotky z výšin, které předtím obsadili dokonce vojáci samotného generála Laudona. Kolik se v této epizodě sedmileté války na ostřetínském bojišti skutečně utkalo vojáků a kolik jich zde padlo, čeká na objasnění.

Při výjezdu do kopce z Ostřetína směrem na Vysoké Mýto je po pravé straně vidět dřevěný kříž se vzrostlou lípou a to je místo, které je označováno jako pohřebiště padlých vojáků ve „dvoudenní bitvě“ 12. a 13. 7. 1758.

Kopec „Vinice“ se nachází po levé straně při výjezdu z obce směrem na Horní Jelení /nad vodojemem/. Je to druhý nejvyšší bod /329 m n. m./ v katastru obce po kopci „Věžiště“ /335 m n. m./ , který je  nejvyšším bodem v okrese Pardubice. Proč stojí toto místo za zmínku? Za krásného počasí je z tohoto místa vidět velkou část východních Čech a  je to skutečně nezapomenutelný pohled.

Zima-leden 2007