Obsah

Základní informace

Název obce: Ostřetín  
Číslo účtu: 1205427379/0800  
Kód obce: 575445   
Adresa: Obec Ostřetín, Ostřetín č.p.92, 534 01 Holice
Kraj: Pardubický  
Katastrální území Ostřetín a Vysoká u Holic 
Katastrální výměra: 1 849 ha  
Nejvyšší bod v katastru obce: kopec Na Hradcích 335 m.n.m 
Nadmořská výška: Ostřetín 245 – 260 m.n.m., Vysoká u Holic 260 – 290 m.n.m.
Místní část obce: Vysoká u Holic  
Počet obyvatel celkem k 1.1.2017 941   
Z celkového počtu je žen: 481  
Z celkového počtu je mužů: 460   
Průměrný věk: 41,83
Školy v obci: základní I.stupeň, mateřská a školní družina a jídelna
Občanská vybavenost: vodovod, plynofikace, kanalizace
Ostatní: obecní sál, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem
Upřesnění polohy: 4 km jihovýchodně od Holic na silnici I/35
Doprava: autobusové linky, nejbližší ČD v Holicích
      

Statistika dat obyvatel ke dni 01.01.2017

  Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
         
Osoby 941 41,83 8.11.1922 24.12.2016
Muži 460 39,09 27.9.1926 24.12.2016
Ženy 481 44,45 8.11.1922 28.6.2016
Děti do 15 let 146 6,78 11.3.2002 24.12.2016
Děti do 18 let 177 8,37 10.2.1999 24.12.2016
Starší 60 let 265 69,97 08.11.1922 6.1.1957
Možní voliči 759 49,54 8.11.1922 6.1.1999