Obsah

Zastupitelstvo

Starosta:Miloš Vlasák

Místostarosta:Ing. František Vosáhlo

Rada:

Miloš Vlasák
Ing. Bc. Pavel Voříšek
Martina Klasovitá
Ing. František Vosáhlo
Jiří Hubáček

  

Členové zastupitelstva: 15 členů, z nichž jsou utvořeny následující výbory a komise:

  

Finanční výbor: 

předseda:Ing. Bc. Pavel Voříšek

členové:
Ing. Jaroslav Bačina
Mgr. Bc. Stanislava Horáčková
František Markl
Tomáš Jakoubek

  

Kontrolní výbor: 

předseda:Jiří Hubáček

členové:
Jaroslav Frydrych
Karel Kašpar
Robert Tobiášek
Vladimír Kučera


Kulturní komise: 

předseda:Martina Klasovitá

členové:
Mgr. Romana Ročková
Irena Valentová