Navigace

Obsah

Farní chrám Zvěstování Panny Marie

Stojící uprostřed obce, připomíná se již roku 1350 pod jménem Hostětín mezi kostely, odstoupený k biskupství Litomyšlskému. Petr plebán v Ticzmansdorfu změnil faru svou s Petrem, plebánem špitálu sv. Anny v Hradci Králové r. 1360. V libri relationum z roku 1677 uvádí se kostel ten filiální od Rovně, byl dřevěný, měl kalich stříbrný, monstranci měděnou, křtitelnici cínovou a čtyři zvony. Farou nazývaly se tři chaloupky. V seznamu far na Pardubicku z roku 1615 stojí: Ves Ostzetin – Tu jest fara od starodávna bývalá, kterou roku 1615 přisluhováním kněz Matěj Zub Tuntulyn Libřický, farář roveňský držel, a odtud dostával peněz ze záduší při posvěcení chrámu Páně 2 kopy žita i ovsa po 35 strychách jeden věrtel a jeden čtvrťák. Nyní tu faru velebný páter A. Rulikovský, farář roveňský, drží a odtud dostává. peněz 2 kopy, žita i ovsa po 6 srtychách 3 věrtelích, rolí 40 strychů, luk 2 jitra, lesů 6 jiter. Mimo to jest každý sedlák povinnen panu faráři jedno zápřež orání, zahradníci s podruhy půl dne sekati a hrabati. Roku 1786 byla zde založena lokálie, která roku 1854 povýšena byla na faru.

Dle farní pamětní knihy stával  dřevěný chrámeček na starém hřbitově, kde je nyní kříž, roku 1758 byl spálen i se vsí od Prušáků ve válce sedmileté. Pak zde stála jen malá kaplička až v roce 1781 nynější chrám jednoloďový ve slohu copovém a obrácený  presbysteří k východu, byl postaven. Na hlavním oltáři jest nový obraz Zvěstování P. Marie od Jarosl. Hejdy z Lovčic a Bartol. Hlavína, malovaný dle francouzské školy v plném světle. Původní oltářní obraz od jesuity Jos. Kramolína zavěšen na postranní zeď při důkladné opravě kostela, kterou tu v letech devadesátých 19. století podnikl zdejší vikář Čermák. Postranní oltáře jsou P. Marie Lourdské a Bolestné P. Marie, oba opatřené sochami svatých. Nad hlavním oltářem byl  chronogram: „HOSPODINE  MILVLICI CTITELE  TVOGI OKRASU PRIBITKU A STANKU TVÉHO – žalm 258“. Nápis byl při opravě kostela zabarven. Na věži v průčelí kostela visí čtyři zvony, váhy 12, 8, 4, 2 centy. První dva mají nápis stejný Johan Gregor Kuhner goss mich in Prag 1786. Druhé dva zvony jsou bez let  a nápisu. Kromě toho jest v dřevěné věžičce nad presbyteří zvonek umíráček 50 liber váhy. Tolik historie…

Za zmínku stojí kopec zvaný Javůrka pod jehož opukovou strání, tam kde se místy dosti příkře svažuje k jihu nachází se studánka napájená hojným pramenem čisté vody, u kterého byly založeny lázně a později výrobna sodové vody.

O prameni se toho vypráví mnoho, že jeho léčivá moc byla poznána již ve XIV. století, kdy na tvrzi holické sídlili páni ze Šternberka. Markéta ze Žeberka, manželka Oldřicha ze Šternberka – Holického stižena dlouhodobou chorobou , usadila se na nedalekém loveckém hrádku Hradci a zde prý se jí zjevila Matka Boží , vyzývajíc ji, aby se dala dovésti k lesnímu prameni pod Javůrkou u Hostětína, který tehdy požíval u lidu velké vážnosti a tam, aby se vykoupala. Markéta Holická uposlechla a skutečně se uzdravila. Jako poděkování dala u pramene zbudovat lázně a kapličku. Během třicetileté války byly tyto lázně zpustošeny. Kolem roku 1900 byly lázně majitelem p. Shejbalem  opraveny a rozšířeny a staly se výletním místem holických a ostřetínských. V 50-tých letech minulého století lázně dosloužily, ale limonády se zde ještě několik let vyráběly.

Tuto lokalitu je možno spatřit při  silnici E 35 při výjezdu z Ostřetína, po pravé straně směrem na Holice.

Do katastru obce náleží lokalita „V Kluči“, která se nachází v lese mezi Ostřetínem a Horním Jelení. Rekreační zařízení Radost zde umístěné je celoročně v provozu. Každoročně se zde pořádají Mezinárodní hudební tábory mládeže a protože je zde možnost ubytování v chatkách a budově, je tato kapacita využívána ke konání táborů, školení a dalších akcí. Další zajímavostí v této lokalitě je  nora, která je majetkem mysliveckého sdružení a slouží k celostátním závodům v norování na lišku.

Zima-leden 2007