Obsah

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTŘETÍN

Projednávaná dokumentace
Pořizovatel: Obecní úřad Ostřetín, Mgr. David Schaffer
Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o., Ing. Pavel Petrů

Informace: Návrh změny č. 1 územního plánu Ostřetín pro veřejné projednání